TERMENI DE UTILIZARE

Bine aţi venit pe website-ul www.suntbarbat.ro. Acest website aparţine Pfizer Romania (“Pfizer”). Informaţiile conţinute în prezentul website sunt oferite în scop educaţional general şi nu sunt menite a fi un înlocuitor pentru recomandările unui medic sau altui specialist în domeniul sănătăţii.

 

Citiţi şi studiaţi Termenii de Utilizare cu atenţie înainte de a accesa sau folosi acest website. Accesând sau utilizând acest website, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi convenit cu aceşti Termeni de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii de Utilizare, nu puteţi accesa sau utiliza website-ul. Pfizer poate modifica Termenii de Utilizare ocazional, deci trebuie să-i verificaţi periodic, deoarece orice schimbări vor intra în vigoare de îndată ce sunt postate pe website.

 

  1. Utilizarea Website-ului. Accesul şi utilizarea informaţiilor conţinute pe acest website fac obiectul Termenilor de Utilizare. Conveniţi să acţionaţi legal permanent când utilizaţi şi accesaţi acest website şi nu veţi face nimic care dăunează, interferează, afectează accesul la, întrerupe sau împiedică funcţionalitatea acestui website sau împiedică utilizarea şi beneficierea de facilităţi ale website-ului de către alţi utilizatori.
  2. Conţinut. Sunteţi de acord că accesaţi şi utilizaţi acest website şi conţinutul său pe propriul risc. Pfizer poate adăuga, modifica sau şterge materiale de pe website în orice moment, la discreţia sa. Pfizer va face eforturi rezonabile pentru a include informaţii corecte şi actualizate pe acest website, însă nu emite nicio garanţie, afirmaţie sau declaraţie de niciun fel cu privire la corectitudinea, actualitatea, calitatea, completitudinea sau adecvarea pentru orice scop. Pfizer renunţă la toate garanţiile, exprese sau implicite, în măsura maxim permisă de lege. Nici Pfizer, nici societăţile sale afiliate, nici vreo parte implicată în crearea, producerea sau dezvoltarea acestui website nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, daună sau cost de orice fel, contractuale, de prejudicii (inclusiv neglijenţă) sau de altă natură de pe urma bazării pe informaţiile conţinute în acest website, accesul la, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest website, sau orice erori sau omisiuni de conţinut. Această limitare include orice pierdere, daună sau cost cauzat de orice viruşi care infectează computerul, software-ul sau datele dumneavoastră.
  3. Confidențialitatea și modulele cookie. . Pfizer respectă confidenţialitatea utilizatorilor website-urilor sale. Va rugam sa consultaţi Politica de confidenţialitate și Politica de cookie-uri], care explică drepturile utilizatorilor şi condițiile conform cărora putem utiliza orice date cu caracter personal (inclusiv prin utilizarea de "module cookie") care ne sunt puse la dispoziție prin intermediul acestui website.
  4. Website-uri şi link-uri ale unor terţe părţi. Acest website poate conţine link-uri sau referinţe către alte website-uri dezvoltate de terţe părţi asupra cărora nu avem control. Asemenea link-uri sunt oferite doar ca referinţe. În mod similar, acest website poate fi accesat din link-uri ale unor terţe părţi asupra cărora Pfizer nu are niciun control. Pfizer nu emite nicio garanţie, declaraţie sau afirmaţie de niciun fel cu privire la corectitudinea, actualitatea, calitatea, completitudinea sau adecvarea pentru orice scop a oricăror informaţii conţinute în aceste website-uri şi nu-şi asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere, daună sau cost de orice fel care derivă din respectivele informaţii. Includerea oricăror link-uri ale unor terţe părţi nu semnifică o aprobare sau recomandare a Pfizer.
  5.  Informaţii cu caracter medical.. Acest website poate conţine informaţii privind diverse afecţiuni medicale şi tratamentul acestora. Cei care ne vizitează site-ul trebuie să știe că aceste informaţii sunt oferite în scop de informare generală şi nu au rolul de a înlocui recomandările unui medic sau altui specialist în domeniul sănătăţii. Nu trebuie să utilizați informaţiile de pe acest website pentru diagnosticarea unei probleme sau afecțiuni de sănătate, ci întotdeauna consultaţi un doctor sau alt specialist în domeniul sănătăţii.
  6. Informaţii non-confidenţiale. În conformitate cu Politica de Confidenţialitate, orice comunicare sau alt material pe care îl trimiteţi la Pfizer prin Internet sau îl postaţi pe website prin e-mail sau alte mijloace, precum întrebări, observaţii şi sugestii, sunt şi vor fi considerate non-confidenţiale şi Pfizer nu va avea nicio obligaţie de niciun fel în acest sens. Pfizer va putea folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în aceste comunicări şi materiale în orice scop, inclusiv, fără limitare, la dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea de produse.
  7. Drepturi de proprietate intelectuală. Pfizer deţine toate drepturile de autor, brevetele, drepturile asupra bazelor de date, mărcilor comerciale înregistrate, proiecte, know-how-ului şi informaţiilor confidenţiale (înregistrate sau nu), precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui website şi conţinutului său. Conţinutul acestui website poate fi copiat doar în scop personal necomercial, ca referinţă individuală non-comercială cu toate drepturile de autor sau alte înştiinţări de proprietate reţinute fără a putea fi ulterior recopiat, reprodus sau redistribuit în orice alt fel. Cu excepţia celor permise mai sus, nu puteţi copia, afişa, descărca, distribui, modifica, reproduce, republica sau retransmite nicio informaţie, text sau documente conţinute în acest website sau orice parte a sa în niciun mediu electronic sau imprimat, şi nu puteţi crea niciun material derivativ pe baza acestuia, fără aprobarea scrisă prealabilă a Pfizer. În plus, denumirea şi logo-ul Pfizer sunt mărci comerciale înregistrate şi nu pot fi folosite fără permisiunea scrisă a Pfizer. Utilizarea abuzivă a mărcilor comerciale înregistrate Pfizer sau a altor materiale este interzisă şi poate încălca legile privind drepturile de autor, legea aplicabilă mărcilor comerciale înregistrate şi/sau alte legi din România. Rețineți că Pfizer asigură în mod activ şi agresiv respectarea drepturile sale de proprietate intelectuală în măsura maxim permisă de lege.
  8. Legislaţia din România. Acest website şi conţinutul aferent sunt în conformitate cu legislația din România. Deşi informaţiile de pe acest website sunt accesibile pentru utilizatorii din afara României, informaţiile de pe website sunt destinate pentru a fi utilizate strict de către rezidenţii români. Alte ţări pot avea legi, cerinţe de reglementare şi practici medicale diferite de cele din România. Termenii și Condițiile de Utilizare de față şi utilizarea de către dumneavoastră a website-ului vor fi reglementate şi interpretate conform legilor din România. Instanțele române din București vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror dispute care derivă în legătură cu acest website.
  9. Diverse. În măsura în care orice prevederi ale Termenilor și Condițiilor de Utilizare sunt considerate ilegale, lipsite de valabilitate sau inaplicabile, respectivele prevederi vor fi individualizate şi şterse fără a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi. Ne puteți contacta la adresa: Willbrook Platinum Business and Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, Cladirea B, et. 5, sector 1, Cod 013686, București, România, sau la telefon: +40 21 2072800, sau prin e-mail: officeromania@pfizer.com.

 

Drepturi de autor © 2018 Pfizer Romania S.R.L. Toate drepturile rezervate.

PP-VIA-ROU-0038

Aceste informaţii vă sunt oferite de Pfizer
Copyright © 2013 Pfizer Limited. Toate drepturile rezervate

Informaţiile conţinute aici sunt oferite în scop educaţional şi nu sunt menite a fi un înlocuitor pentru recomandările unui medic sau ale altui specialist în domeniul sănătăţii. Toate deciziile medicale trebuie luate de un specialist în domeniul sănătăţii, luând în considerare caracteristicile unice ale pacientului.


PP-VIA-ROU-0007