Politica privind confidenţialitatea şi cookie-urile

Pfizer România recunoaşte importanţa protejării confidenţialităţii informaţiilor despre vizitatorii online, astfel ȋncât se angajează să respecte confidenţialitatea acestora, inclusiv a celor care contactează Pfizer. Ȋn cele ce urmează puteţi afla detalii despre modalitatea ȋn care vor putea fi stocate datele pe care le puteţi dezvălui prin intermediul acestui website/acestei platforme web, la ce vor putea fi folosite aceste date, detalii despre politica Pfizer de protejare a datelor, precum şi politica Pfizer privind cookie-urile.

Vă informăm pe această cale că Pfizer România SRL ("Operatorul"), cu sediul la Willbrook Platinum Business and Convention Center, Șos. București-Ploiești, Nr. 172-176, clădirea B, etajul 5, Sector 1, cod poștal 013686, Bucureşti, având numărul de operator 34314, direct sau prin intermediul oricărui ȋmputernicit al său („Pfizer"), poate colecta și procesa datele dumneavoastră cu caracter personal ȋn scopul implementării unui website/unei platforme web (www.suntbarbat.ro) în vederea oferirii de informaţii medicale către publicul larg ȋn scop educaţional general, precum şi implementarea prin intermediul acestui website / acestei platforme web a unei comunicări eficiente cu vizitatorii acestei platforme, prin răspunsurile oferite celor care trimit emailuri către adresa de contact aflată pe website în beneficiul utilizatorilor prezentei platforme, şi/sau prin utilizarea cookie-urilor astfel cum este explicată mai jos, cu respectarea dispoziţiilor legale ȋn vigoare.

Datele personale procesate

Prin utilizarea de către dumneavoastră a acestui website/acestei platforme web, Pfizer poate primi date personale ale dumneavoastră care se referă la nume, prenume, numele şi prenumele membrilor de familie, data și locul naşterii, cetăţenia, adrese (domiciliu/resedinţă), numere de telefon/fax, adrese de e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională-diplome-studii, situaţie economică şi financiară, atunci cȃnd acestea sunt oferite ȋn mod voluntar de către dumneavoastră ȋn momentul ȋn care transmiteţi Pfizer solicitări de informaţii sau de altă natură, prin intermediul acestui website/acestei platforme web (inclusiv prin corespondenţa prin e-mail). Unele dintre informaţiile pe care Pfizer le poate primi de la dvs. pot fi legate de starea dumneavoastră de sănătate, pe care Pfizer apreciază că le puteți considera în special sensibile. Desigur, aceste informaţii vor fi procesate ȋn conformitate cu prezenta politică de confidenţialitate ce a fost agreată de către dumneavoastră. Dacă aţi furnizat detaliile de e-mail ale familiei sau ale prietenilor, aceste detalii vor fi folosite doar ȋn scopurile menţionate. Vă rugăm să vă asiguraţi că ȋnainte de a trimite informaţii despre orice altă persoană, informaţi persoana respectivă despre scopurile pentru care şi modul ȋn care informaţiile lor vor fi procesate de către Operator, şi asiguraţi-vă că aveţi acordul lor de a le furniza. De asemenea, prin utilizarea de către dumneavoastră a acestui website/acestei platforme web, Pfizer poate primi informaţii de la dumneavoastră (precum adresa IP; cookie-uri), şi folosind "cookie-uri", care sunt anumiţi biţi de informaţii depozitaţi de către acest website/această platformă web pe computerul dumneavoastră (sau unui alt sistem folosit). Pfizer poate folosi aceste informaţii pentru a le face mai accesibile pentru dumneavoastră şi site-ul web mai ușor de folosit. Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri, vă rugăm să vizualizaţi secţiunea noastră de mai jos privind Cookie-urile, precum şi www.allaboutcookies.org.

Drepturile dumneavoastră

Prin accesarea/utilizarea/continuarea accesării/utilizării acestei platforme și prin solicitările pe care le faceți către Pfizer prin intermediul acestei platforme (inclusiv prin corespondența prin email), confirmați că sunteţi de acord cu Politica de Confidenţialitate și, pe această cale:

  • confirmați faptul că aţi fost informat(ă) în legătură cu drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Legea nr. 667/2001, mai exact cu privire la dreptul să accesaţi datele descrise mai sus pentru validarea acestora, în scop de modificare sau ştergere a informaţiei la data următoarei actualizări a datelor transmise sau să formulaţi obiecţii ori să retrageţi, să anulaţi ori să reevaluaţi orice hotărâre cu privire la dumneavoastră, sau să vă adresaţi instanţei competente pentru repararea unui prejudiciu în acest sens,
  • opoziția dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale poate determina imposibilitatea Pfizer de a răspunde solicitărilor dumneavoastră de informații, produse sau servicii.
  • confirmați faptul că ați citit și că ați înțeles conținutul prezentei Politici privind confidenţialitatea și sunteți de acord cu transferarea în afara țării și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Pfizer în următorul mod:

Posibilitatea transferului acestor date. Măsurile de securitate aplicate datelor personale

Informațiile dvs. pot fi stocate într-o bază de date din Uniunea Europeana (UE). Pfizer, direct sau prin împuterniciții săi, va procesa datele dvs. în calitate de operator de date cu caracter personal, iar aceste date pot fi accesibile și folosite numai de către alte companii din grupul Pfizer, direct sau prin împuterniciții acestora, precum și de către partenerii contractuali ai Operatorului, direct sau prin împuterniciții acestora.

Pfizer este o organizație globală, iar informațiile dvs. pot fi transferate în sau în afara UE (inclusiv în SUA). Pfizer va folosi întotdeauna măsurile tehnice de securitate corespunzătoare pentru a vă proteja informațiile personale și a se asigura că nu sunt accesate de persoane neautorizate.

Pfizer respectă confidențialitatea informațiilor personale. Doar Pfizer, organizațiile care lucrează cu Pfizer în administrarea informațiilor de mai sus și companiile din grupul Pfizer vor putea avea acces la informațiile furnizate de dvs. prin accesarea și utilizarea acestui website/acestei platforme web. Pfizer poate folosi terțe părți pentru a organiza, implementa sau a menține acest website/această platformă web, conținutul sau programele Pfizer în numele acesteia, iar dacă va fi nevoie, informațiile dvs vor fi dezvăluite acestora doar în scopul acesta

Cu toate că este improbabil, i se poate cere Pfizer să dezvăluie informațiile dvs. printr-un ordin judecătoresc sau pentru a se conforma altor cerințe legale sau de reglementare. Pfizer va face eforturi rezonabile pentru a vă anunța înainte de a face acest lucru, cu condiția ca acest lucru să nu îi fie interzis prin lege.

Aveți dreptul oricând, în mod gratuit şi fără nicio justificare, de a obiecta față de procesarea datelor furnizate de dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus, desfășurată de către Operator sau orice terță parte. Dacă aveți orice probleme sau obiecții referitoare la modul în care informațiile despre dvs. sunt procesate, dar și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către: Pfizer România SRL, Willbrook Platinum Business and Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, corp B, et. 5, sector 1, Cod 013686, București, România. sau la telefon: +40 21 2072800, sau prin e-mail: officeromania@pfizer.com. Pfizer își propune să răspundă cererii dumneavoastră cât mai repede posibil de la primirea sa.

Cookie-uri

Așa cum se menționează mai sus, Pfizer poate de asemenea primi informații de la dumneavoastră (precum adresa IP; diverse tipuri cookie-uri), folosind "cookies", care sunt anumiți biți de informații depozitați de către acest website/această platformă web pe computerul dumneavoastră (sau unui alt sistem folosit).

În mod uzual, cookie-urile nu conțin informații cu caracter personal despre dumneavoastră. Pfizer poate folosi aceste informații pentru a face informațiile mai accesibile pentru dumneavoastră și site-ul web mai ușor de folosit. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să vizualizați și www.allaboutcookies.org.

Cookie-urile pot fi temporare (Session Cookies) sau permanente. Session Cookies sunt active numai în timpul vizitei dumneavoastră și șterse când închideți aplicația de navigare pe internet (browserul). Cookie-urile permanente rămân pe hard-disk atunci când părăsiți site-ul web până când ștergeți manual sau sunt curățate de aplicația de navigare pe internet, după o anumită perioadă de timp. Unele cookie-uri sunt folosite pentru a salva, de exemplu, preferința de limbă a utilizatorului, astfel încât dvs. să nu trebuiască să reintroduceți aceste informații la o nouă vizită a aceluiași website. Unele cookie-uri permit afișarea optimă a graficii iar altele ajută ca o aplicație web să funcționeze corect.

Majoritatea aplicațiilor de navigare pe internet sunt setate inițial pentru a accepta cookie-uri utilizate pe acest website, iar acest lucru semnifică acordul dvs. implicit în legătura cu utilizarea acestor cookie-uri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004.

Dumneavoastră puteți în orice moment ajusta aceste setări pentru a dezactiva cookie-urile. Browser-ul dvs. web poate fi setat pentru a vă permite să controlați dacă va accepta cookie-uri, respinge cookie-uri, sau pentru a vă anunța de fiecare dată când un cookie este trimis către dvs. Secțiunea Ajutor (Help) din browser-ul dvs. vă va indica cum să opriți browser-ul dvs. să accepte cookie-uri.

Cookie-uri esențiale sau "absolut necesare": Acestea sunt cookie-urile care sunt esențiale pentru funcționarea website-ului. Fără aceste cookie-uri, unele părți de website-uri nu funcționează. Aceste cookie-uri nu urmează activitatea de navigare pe Internet și nu colectează informații despre utilizator, care ar putea fi utilizate în scopuri de marketing.

Veți găsi mai jos o listă detaliată a tuturor tipurilor de cookie-uri de pe site-ul Pfizer:

Cookie-uri funcționale: Cookie-urile funcționale permit website-ului să-și amintească alegerea utilizatorului și optimizările și funcțiile personale. Informațiile colectate de către aceste cookie-uri sunt de obicei anonimizate. Cookie-urile funcționale nu urmăresc activitățile de navigare pe Internet și nu colectează informații care ar putea fi folosite pentru publicitate.

Cookie-uri cu performanță analitică: Cookie-urile de performanță analitice sunt folosite pentru a monitoriza performanța website-urilor, de exemplu, pentru a determina numărul de vizite și numărul de utilizatori unici pe un site web. Serviciile de analiză web pot fi proiectate și exploatate de către terți. Informațiile furnizate de aceste cookie-uri sunt folosite pentru a analiza comportamentul utilizatorului și pot fi folosite pentru a optimiza experiența utilizatorului și a identifica părți ale website-ului care ar putea necesita întreținere. Informațiile sunt anonime și sunt utilizate numai în scopuri statistice.

Această Politică privind confidenţialitatea şi Cookie-urile poate fi modificată de Pfizer oricȃnd. Vă rugăm să verificaţi această secţiune periodic pentru a fi informat(ă) despre orice schimbări.

PP-VIA-ROU-0037

Aceste informaţii vă sunt oferite de Pfizer
Copyright © 2013 Pfizer Limited. Toate drepturile rezervate

Informaţiile conţinute aici sunt oferite în scop educaţional şi nu sunt menite a fi un înlocuitor pentru recomandările unui medic sau ale altui specialist în domeniul sănătăţii. Toate deciziile medicale trebuie luate de un specialist în domeniul sănătăţii, luând în considerare caracteristicile unice ale pacientului.


PP-VIA-ROU-0007